пʼятниця, 3 серпня 2012 р.

КАРПАТСЬКА УКРАЇНА

                                ПРОГОЛОШЕННЯ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ
                                                                                       Чи чулисьте браття
                                                                                       Як боролось Закарпаття.
                                                                                       З народної пiснi.

Розпад Австро-Угорської iмперiї в 1918р. розбудив Закарпаття, яке до цього нидiло в обiймах Угорської олiгархiї. По мiстах i  мiстечках Закарпаття творилися народнi ради, якi виявивляли полiтичнi прагнення щодо майбутньої долi Закарпаття. Основними  течiями були: приєднання Закарпаття  до новоствореної  Чехословаччини,  приєднання  до  УНР, приєднання  до  Угорщини  та  створення   самостiйної  держави. Долю Закарпаття  вирiшила  емiгрантська  органiзацiя - Американська  Руська народна  рада. Плебiсцит  серед  закарпатських  громад  США  висловився бiльшiстю  за  приєднання Закарпаття до Чехословаччини (732 делегати за приєднання до ЧСР; 310 - за приєднання до УНР; 27 - за самостiйнiсть; 10 - за приєднання до Росiї; 9 - за приєднання до Угорщини; 1 - за приєднання до Галичини). І так Закарпаття пробуло в складi ЧСР до 1938р.
В 1938p. внаслiдок Мюнхенської угоди, до Нiмеччини вiдiйшли  Судети.  З мовчазної згоди захiдних держав, Гітлер планував подальше розчленування Чеської держави. При пiдтримцi нiмцiв словаки одержали автономiю в межах Чехословацької  республiки. 11 жовтня 1938p. Закарпаття  отримало  вiд чехiв самоврядування. 26 жовтня 1938p. автономний уряд Закарпаття очолив о. Августин  Волошин - найвизначнiйша  постать за створення української держави  на  Закарпаттi. Згiдно  нового  полiтично-правового  статусу законодавча  влада  повинна  була  перебувати в руках обраного Карпато-Українського Сойму.  Пiсля  Вiденського  арбiтражу (2.11. 1938р.) до Угорщини вiдiйшли Ужгород, Мукачево, Берегово i столицю краю перенесено до Хусту. З великим пiднесенням розпочалося будiвництво рiзних дiлянок нацiонального життя на українському Закарпатті. 12 лютого 1939p на виборах  до  Сойму Карпатської України  здобуває  перемогу українське  нацiональне об'єднання i формує новий  парламент.  Однак  мiжнароднi  подiї  перешкодили  нормальному розвитковi  автономiї  Карпатської  України. 15 березня 1939p. вермахт розпочав окупацiю Чехiї. В цей же день, виражаючи волю народу, парламент Карпатської України висловлюється за те, щоб Августина Волошина вибрати президентом. За  його  ж  iнiцiативою,  того  ж  самого дня  проголошено самостiйнiсть  Карпатської України. І в цей же день в нiч на 16 березня розпочалася угорська навала проти Карпатської України. На оборону стали вiддiли  "карпатської сiчi", але  десятикратне  по  чисельностi угорське вiйсько швидко окупувало  Карпатську Україну i уряд Волошина перейшов до Румунiї. На  Закарпаттi  почалася  нова  нiч  пiд  крилом  Угорщини. Так закiнчилася  ще  одна  сторiнка  визвольної  боротьби  України  за  свою незалежнiсть.

                              В.Пачовський.  Срiбна Земля.
                              енциклопедiя українознавства. т2.

Немає коментарів:

Дописати коментар